آدرس دفتر مرکزی:تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان میرزای زینالی غربی-پلاک ۱۴۴-واحد ۱۶

تلفن های تماس:
۸۸۷۵۶۴۱۱       ۸۸۴۸۲۴۰۴
۸۸۱۷۶۹۰۱       ۸۸۴۸۲۳۶۱
۸۸۱۷۶۸۹۵       ۸۸۴۸۲۳۶۲
فکس:
۸۹۷۸۶۹۹۰
ایمیل:
info@partads.ir

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موضوع

پیام